Özgür şehirler*, Westeros’un doğusunda Dar Deniz kıyılarında bulunan 9 güçlü şehirdir. Şehirlerin herhangi bir krallıkla veya kendi aralarında birlikleri yoktur. Şehirler Essos’un batı kıyılarındaki topraklara hükmederler. Essos’un doğusunun hakimi Dotrakhiler ile iyi geçinmeye çalışırlar. Yedi Krallık ile yoğun ticaret yapmaktadırlar ve her birinin kendine has kültür değerleri vardır.

Özgür Şehirler, Bravoos hariç Valyria kılonileri olarak kurulmuştur. Braavos ise Valyria madenlerinden kaçan köleler tarafından kurulmuştur. Bu yüzden diğer şehirlere Valyria’nın Çocukları denilirken Braavos’a Valyria Piçi denir.

9 Özgür şehir:

  • Braavos
  • Pentos
  • Norvos
  • Lorath
  • Tyrosh
  • Lys
  • Myr
  • Volantis

*ing Free Cities

 

Braavos

Braavos özgür şehirler arasında en büyük ve en güçlü olanıdır. Essos’un kuzeybatı ucunda bir lagunun içinde kurulmuştur. Tam olarak Dar Deniz ile Titreyen Deniz’in birleştiği  yerde kurulmuştur. Braavos’un yöneticisi Denizlordu olarak bilinir. Nitekim, Braavos’un gücü ve zenginliği denizden gelmektedir.

Tarih

Diğer özgür şehirlerden farklı olarak Braavos hiçbir zaman Valyria‘nın bir parçası olmadı, aksine Aegon’un Westeros’a gelişinden 500 sene önce Valyria genişlemesinden kaçan mülteciler tarafından kuruldu. Bu insanlar, Ayşarkıcıları liderliğinde Valyria ejderhalarının bulamayacağı bir yer ararken Braavos’un şu an kurulu olduğu lagunu buldular. Şehir kurulduktan sonra Valyria Kıyametine kadar Gizli Şehir olarak bilindi ve dünyanın geri kalanına kapalı kaldı. Valyria ortadan kalktıktan sonra yani kuruluşundan 400 yıl sonra varlığı açıklandı. Bu şehir bazen Valyria’nın piç oğlu olarak adlandırılır.

Braavos

Şehir

Şehir oldukça büyük bir lagundaki yüzlerce adaya yayılmıştır. Çevresindeki anakara çoğunlukla bataklıktır. Şehrin denize bakan tarafları devasa ve yüksek adalar tarafından sarılmıştır. Bu adalar şehir etrafında bir yarım çember oluşturmuştur. Şehri çevreleyen adalardaki ağaçlar limanı rüzgardan da koruduğu için kesilmesi yasaktır. Şehre okyanus gemilerinin girebileceği derinlikte ve uygunlukta sadece bir kanaldan ulaşılabilir. Bu kanal Braavos Titanı denilen dev bir heykel tarafından korunur. Bu heykel; şehrin simgesi, deniz feneri ve savunma noktası olarak görev yapar. Titanın hemen arkasında Arsenal denilen, hisar ve devasa gemi tersanesi bulunur. Gerçek şehir bunların ötesinde yüzlerce kubbe, kule, köprü, gri, altın ve kızıl renklerde evlerken oluşan dev bir yerleşimdir.

Şehir birbirine taş köprülerle bağlı yüz adadan ve bunların arasındaki kanallardan oluşur. Şehirde hiç ağaç yoktur, bu sebeple Braavos şehri taş işçiliğinin ve granit anıtlarının şehridir. Birbirine dayanacak kadar yakın duran gri taştan evlerin etraflarında sokakları vardır. Bazı evler su yollarının üstünde yapılmıştır. Evler genelde küçüktür ve sivri çatıları vardır. Evlerin ve kanalların daha üstünde tatlı su nehri olan bir su kemeri vardır. Bu su kemeri ana karadan şehre tatlı su getirir.

Şehrin iki ana limanı vardır. Kuzeydeki Mor Liman sadece yerliler tarafından kullanılırken, batıdaki Ragman’ın Limanı yabancı gemiler tarafından kullanılır. Chequy Rihtiminda tüm gemiler Denizlordu’nun gümrük memurları tarafından incelenir. Bunlardan başka şehirlerin her yanında yayılmış küçük rıhtımlar vardır.

Braavos’ta tüm tanrılar onurlandırılır, tapınakların çoğu şehrin merkezinde Tanrılar Adası adı verilen bir adada bulunur. Bu tapınaklar arasında Çok Yüzlü Tanrı, R’hllor, Yediler Tapınağı ve her yeni köprüyü alışında yeniden inşa edilen Suların Babası Tapınağı vardır. Bunlardan başka, takipçisi kalmamış tanrıların onuruna Kutsal Sığınak adıyla bir tapınak inşa edilmiştir.

Batık şehir bölgesi, sadece kubbe ve kuleleri gözüken, daha önce su altına batmış bir yerdir. Batık şehrin arkasında, bol miktarda rıhtım vardır. Bu bölgelerde Ay Havuzu denilen yerde Braavoslular düello yaparlar. Kızıl Eller Evi’nden şifacılar kiralanır. En iyi hanlar Mor Liman ve Ay Havuzu çevresindedir.

Önceki Denizlordları’nın heykelleri ana kanal çevresinde dizilmiştir. Uzun kanal denilen geniş bir su yolu güneydeki balık marketine çıkar. Uzun kanal çevresinde yeşil, bakır kubbeli Doğruluk Sarayı; yüksek Prestayn ve Antoryons kuleleri vardır. Kulelerin ve sonrasındaki Tatlısu Nehri’nin ötesinde daha küçük binalardan oluşan Tuzşehri bulunur. Uzun kanal, şehrin ana su yoludur ve çoğunlukla kanalda mavnalarla dolu bir trafik vardır.

Kültür

Braavos deniz ticareti kültürüne sahiptir. Braavos gemilerinin gövdesi mor renge boyanır ve ticaret gemileri birçok uzak diyara yelken açarak şehre ticaret ve zenginlik getirir. Braavos’ta birçok banker vardır ve Braavos Demir Bankası yabancı  topluluklara da kredi verir. Demir bankası Yedi Krallık’a da kredi vermektedir.

Bravoos kültürü kendi özgü bir stil olan Su Dansı kılıç dövüşü tekniğini geliştirmiştir. Bu stil eskrime benzer ve ince kılıçlar kullanılır. Dövüşçü Braavoslular genellikle yeteneklerini göstermek için düello yaparlar. Braavos giyisileri parlak, renkli ve oldukça zengin görünüşlüdür. Hakimler ve anahtar sahipleri denilen Braavos memurları kahverengi ve gri renkli donuk giyisiler giyerler.

Pentos

Pentos, Essos ta Valyria‘nın çöküşünden sonra kurulan dokuz özgür şehirden biridir ve Dar Deniz’in Doğu kıyısında kurulmuştur. Yöneticileri varlıklı yargıçlardır. Şehirde Yedi ve R’hllor inancı hakimdir. Pentos özgür şehirlerden nüfusu en fazla olanıdır.

Şehir

Şehirde birçok kare şeklinde kule vardır ve baharat tüccarları tarfından kontrol edilirler. Şehirde Yargıç İlyyrio’nun malikanesinin yakınında bir R’hllor tapınağı vardır. Şehrin doğu çıkışında Gündoğumu Kapısı vardır ve buradan Dothrak Denizine gidilir.

Yöneticiler

Pentos zenginliğin güç anlamına geldiği bir şehirdir ve yargıçlardan oluşan bir konseyin danışmanlık yaptığı bir prens tarfından yönetilir. Ancak güçler genellikle yargıçların elindedir. Prens 40 soylu ailenin arasından seçilir ve balolara ve festivallere başkanlık yapar. Çoğu zaman 3 hizmetkarla beraber dolaşır. Ticaret için Altın Terazi, Savaş için Demir Kılıç ve Adalet için Gümüş Kırbaç bu hizmetkarlardandır. Her yeni yılın ilk günü prens denizlerin bakiresi ve karanın bakiresi ile birlikte olmak zorundadır. Eğer şehrin başına kötü bir şey gelirse prensi sorumlu tutarlar ve boğazını kesip onu öldürürler. Daha sonra yeni bir prens seçilir.

Yargıç İllyrio Mopatis
Yargıç İllyrio Mopatis

İnsanlar

Şehirde kölelik 100 yıl önce kaldırılmış olmasına rağmen zengin yargıçlar hizmetkar adıyla köle sahibi olmaktan geri kalmamıştır. Pentoslularda tıpkı Lyslı ve diğer özgür şehirliler gibi şarkıları severler ve şarkıcılara karşı cömertlerdir. Ayrıca Pentoslu erkekler sakallarını boyar, yağlar ve fırçalatırlar.

Qohor

Qohor dokuz özgür şehirden biridir ve büyük bir orman olan Qohor Ormanı’nın hemen yanında kurulmuştur. Şehir Muhafızları tamamen Lekesiz Savaşçılardan oluşmuştur ve her biri, ucunda insan saçı örgüsü olan mızraklar taşır. Rhoyne nehrinin bir kolu olan Qhoyne nehrinin hemen yanında kurulmuştur. Norvos’un doğusunda, Volantis’in kuzeyinde yer alır. Demircileri dokuz özgür şehrin tamamında Valyria çeliğini tekrar dövebilme yetenekleriyle tanınır. Yerel dinleri sadece bu şehirde hakimdir ve adı Kara Keçidir.

Tarih

Aegon’un fethinden 100 yıl önce şehir Khal Temmo ve 20.000 askeri tarfından saldırıya uğrar. Şehir savunma için Parlak Sancaktarlar, İkinci Oğullar ve Lekesiz savaşçılarını tutar. Lekesizler son anda sipariş edilmiştir, bu yüzden ilk zamanlar savaşa katılamazlar. Dothraklar diğerlerinin işini bitirir ve kamplarına dönerler. Akşam içip sabah şehrin işini tamamen bitirmeyi amaçlarlar. Ancak sabah karşılarında Lekesiz savaşçıları bulurlar. Tekrar tekrar saldırıları sonuçsuz kalır ve Khal Temmo ölür. Kurtulan Dothraklar saç örgülerini kesip kalan 400 Lekesizin önüne atarlar. O günden bu yana şehrin muhafızları Lekesiz savaşçılarıdır.

Norvos

Norvos dokuz özgür şehirden biridir ve Pentos ile Qohor arasında kurulmuştur. Norvos Tepeleri ve Noyne Nehri arasına kurulmuştur ve doğudan batıya giden tüccar ve seyyahların geçiş noktasıdır. Bunun sebebi antik Valyria yollarının buradan geçmesidir. Etrafı çiftliklerle ve küçük köylerle çevrili olup bu yerler ana şehre besin sağlar.

Şehir

Norvos Yüksek Yargıç ve Din Koruyucularu meclisi tarafından yönetilir. Şehirdeki en yüksek tepede kurulu ‘’Yüksek Şehir’’ ve daha alçakta olan ‘’Alçak Şehir’’ olarak iki kısma ayrılmıştır. Şehirde 3 çan vardır ve her birine ayrı isim verilmiştir. Noom, derin bir sese, Narrah üçlü bir sese ve Nyel de yüksek perdeli bir sese sahiptir.

Norvos ‘’Sakallı Rahipler’’ denilen bir askeri gruba ev sahipliği yapar. Göğüslerine balta şekilli bir işaret taşıyan bu rahipler diğer özgür şehirlerde olduğu gibi istenmeyen gençleri alıp eğitirler.

İnsanlar

Norvoshi erkekleri uzun bıyıklara sahiptirler ve onları boyarlar. Ayrıca Norvoslular tekstil ürünlerinde ustadırlar. Yaptıkları kilimler dünya çapında ünlüdür. Ayrıca her yıl Günahkarın Adımları adlı yerde ayı dansı gözterileri yapılır.

Lorath

Lorath, Dokuz Özgür Şehirden biridir ve Titreyen Deniz’de bir ada şehridir. Doğusunda Bravoos, güneyinde Norvos vardır. Özgür Şehirler içinde hakkında en az bilinen şehir Lorath’tır. Dili coğrafi olarak yakın olduğu Bravoos’unkiyle aynıdır. Dizide bilinen tek Lorathlı Jagen H’ghar’dır.

Tyrosh

Tyrosh, Dokuz Özgür Şehirlerden biri olan bir liman şehridir Stepstonesun kuzeyindeki bir adada kurulmuştur ve İhtilaflı Toprakların hemen kıyısındadır. Şehrin yöneticisine Archor denir.

Şehir

Şehir, Güneşmızraktan büyüktür ve gürültülü olarak tanımlanır. Limanın girişinde Kanayan Kule vardır. Şehirde Sarhoş Tanrı Çeşmesi vardır. Ayrıca Triois’e adanmış bir tapınak vardır.

İnsanlar

Tyroshlular açgözlülükleriyle tanınırlar. Sürekli olarak Stepstones ve İhtilaflı Topraklar için savaşırlar. Tyroshlular parlak renkleri o kadar severler ki saçlarını bile boyarlar. Mucitleri süslü miğferleri ve yaratıcı işkence aletleriyle tanınır. Lehçeleri bozulmuş Yüksek Valyria dilidir.

Ekonomi

Köleler ve paralı askerler Tyrosh’ta çok yaygındır. Paralı Askerleri cesaretleriyle ün yapmıştır ve zırh ustaları çeliğe şekil verme yetenekleriyle ünlüdürler. Her türlü metalden hayvan veya kuş şekilli miğferler yapabilirler.

Tarihi

Daha önce Valyria kolonisi olan Tyrosh, Doom dan sonra bağımsızlığını ilan etti. Ancak daha sonra İhtilaflı Toprakları ele geçiren Band of Nine Tyrosh a saldırdı ve ele geçirdi. Buradan ayrılmadan önce Alequo Aderys i tiran atadı ve bu sayede Band of Nine nın dağılmasından sonra bile şehir tiran tarfından 6 yıl boyunca yönetildi.

Lys

Lys, kayaların arasına kurulmuştur ve fırtınalı denizlerle çevrilmiştir. Özgür şehirlerin en küçüklerinden biridir ve şehir birkaç adaya dağılmıştır. Essos’un güneyinde, Tyrosh’un güney doğusunda ve Volantis’in de batısında yer alır. Ayrıca Lys Simyacılar Loncasıyla ve onların yaptığı zehirlerle tanınır.

İnsanlar

Lyslılar genellikleri saçlarını kıvırırlar ve parfüm sürerler. Mavi gözlü ve sarışın olmak Lys lılar arasında yaygındır.

Din

Bilinen en büyük R’hllor tapınaklarından biri Lys’tadır. Ayrıca yerli bi aşk tanrıçalarıda vardır.

Ticaret ve Para Birimi

Lys’ta oval şekilli ve üstünde çıplak kadın resmi olan paralar kullanılır. Lys lılar kırmızı ve beyaz şarap, duvar halıları ve öldürücü bir zehir olan Lys’in Gözyaşları yapımında ustadırlar.

Volantis

Volantis, Özgür Şehirlerin eskisidir ve Rhooyne Nehri deltasında kurulmuştur. Asırlar önce Valyria kolonisi olarak kurulmuştur. Büyük bir limana sahiptir. Deltadaki adacıklar Uzun Köprü denilen köprüyle birbirine bağlanmıştır.

Volantisli insanlar Volantene olarak da bilinir. Şehir Triarch denilen yöneticiler tarafından yönetilir. Bu kişiler kökenlerini Valyria soylularına dayandırmak zorundadırlar. Volantis soylular tarafından yönetilir. Ancak şehirde köleler de vardır ve bu köleler yüzlerine hangi işte çalıştıklarını anlatan dövme yaptırmak zorundadırlar. Yüzünde balık dövmesi olan bir köle, balıkçıda çalışıyor demektir. Ayrıca bir kölenin soyluya dokunması ölüm cezası gerektirir. Şehir her türlü dine saygı gösterir ancak şehirde Işık Tanrısının büyük bir tapınağı vardır.

Kitaplarda

Volantis kitaplarda Valyria’nın en eski en büyük ve en güçlü kolonisi olarak bilinir ve bazen Eski Volantis diye anılır. Ancak şehir eski olduğu için bakımsız ve haraptır. Ayrıca limanı Bravoosun ki kadar büyük değildir. Şehir Dothraki saldırılarından kurulduğu delta sayesinde korunur. Şehir iki kısımdan oluşur. Batı tarafı yabancılara ve tüccarlara açık iken doğu tarafına bunların girmesi yasaktır. Doğu tarafındaki şehir 60 metre yüksekliğinde bir duvar ile korunur. Duvar o kadar geniştir ki 6 adet at arabası aynı anda üzerinde gidebilir. Bu iki bölge arasındaki ana geçiş Uzun Köprüdür ve günün her saati trafik vardır.

Yönetim

Volantis, Valyria yıkıldıktan sonra da bir Özgür Ülke olmaya devam etmiştir. Kadın erkek özgür insanların verdiği oylarla başa gelen triarchlar yönetimde söz sahibidir. Eğer triarch ticaret ile uğraşıyorsa Filler Partisinden seçime katılır. Ancak eğer askerlikle uğraşıyorsa Kaplanlar Partisine katılır.

Tarihi

Valyria yıkıdıktan sonra Volantis diğer sekiz şehir gibi bir şehir devleti olmuştur. Ancak Valyria’ya en yakın ve en sadık koloni oldukları için Valyria Özgür Devletini tekrar kurmak istemişlerdir. İlk önce Ejderha Kayası’ndaki Targaryenleri yönetime geçirmek istemişlerdir ancak Targaryenler bunu reddetmiş ve Essos yerine Westeros’u fethe başlamışlardır.Bundan sonra kendi kendilerine devleti kurmak istemişlerdir. Bu yüzden Myr ve Lys’a saldırıp ele geçirmişlerdir. İki kuşak boyunca elde tuttukları şehirleri Tyrosh’a saldırdıktan sonra kaybetmişlerdir. Tyrosh ile yaptıkları savaşa, Pentos, Bravoos ve Westeros’tan Fırtına Kralı, Tyrosh saflarında katılınca ağır bir yenilgi almışlardır. Bu savaşlardan sonra İhtilaflı Topraklar için savaşlar başlamıştır. Ayrıca Rhoyne nehrinin tamamını kontrol etme girişimleri, Qhorik korsanları tarafından sadece Chayne şehrinin güneyinde sınırlandırılmıştır. Anlı Asır denilen bu yıllardan sonra Volantis’de anarşi hâkim olmuştur.

Volantis, Özgür Şehirlerde ki ana köle pazarlarından biridir. Bunun sebebi Köle Körfezine yakınlığıdır. Zenginliğini sadece buradan sağlamak istemeyen Volantis, ara sıra İhtilaflı Topraklar için Myr ve Lys ile savaşa girer.

Dizide bilinen tek Volantisli Robb Stark’ın kraliçesi Talisa’dır.

Myr

Myr, Essos’taki dokuz Özgür Şehirden biridir ve Dar Deniz’in doğu kıyısındadır. Dantelleri ve bitki özleriyle meşhurdur. Şehir sakinleri büyük ustalar olarak tanınmıştır. Ticarette ileri olan Myr, her türlü imalat ürünü satar. En iyi cam Myr’de yapılır. Camlar ağırlığınca baharat fiyatıyla satılır. Essos ana karasında bulunan Myr, yargıçlar tarafından yönetilir. Şehirde her dinden insan vardır. Myrlı insanlar genellikle siyah saçlı ve siyah gözlüdür. Asırlardır Lys ve Tyrosh ile İhtilaflı Topraklar için savaştılar.

Özgür Şehirler’in Doğusunda Dothraki Denizi, batısında Dar Deniz ve Yedi Krallık vardır. Kuzeyinde Titreyen Deniz ve İbben, güneyinde ise Yaz Denizi ve Köle Körfezi vardır. Özgür Şehirler birbirleriyle genellikle savaşırlar ancak Dothrak kabilelerine hediyeler sunarlar ve onları şehirlerinde misafir ederler.