“Kargalar” “Ben karanliktaki kılıcım”

Gece nöbeti çağlar önce, Kuzey’in ıssız yerlerinde kurulmuş bir Yedi Krallık projesidir. Gece nöbeti üyeleri görev yemini etmişlerdir ve onlar için hayat gece nöbetinden ibarettir. Evlenemezler, çocuk veya toprak sahibi olamazlar. Tamamen siyah giyinirler ve bundan dolayı da “kargalar” veya “siyah kardeşler” lakaplarıyla tanınırlar. Gece nöbetinden firar etmenin ise cezası ölümdür.

Gece nöbeti üyeleri asil hanelerin gönüllüleriyle ihtiyaç gereği oluşturulmasına rağmen son yıllarda kralın ilgisini kaybetmektedir.  Şimdilerde ise gece nöbetini, cezalandırılmak üzere gece nöbetine yollanan suçlular ve skandal olaylardan kaçan lordlar oluşturmaktadır.

Gece nöbetine gelen kişi geçmişte işlediği suçları, geçmişteki hanesini, geçmişteki konumunu unutup yeniden doğmuşcasına gece nöbeti için yaşamalıdır. Gece nöbetçilerinin birinci vazifesi duvarı korumaktır. 300 mil boyunca uzanan devasa bir sur olan duvar, Yedi Krallığın en kuzeyinde duvarın ötesinde yaşayan tehlikeli canlılardan korumak için inşa edilmiştir. Duvarın yüksekliği 800 metredir ve katı buzdan yapılmıştır.

Gece nöbetine Lord Kumandan Jeor Mormont önderlik etmektedir. Gece nöbetinin kalesi Castle Black’tir. (Siyah Kale)

“Gece Nöbeti’nin adamları krallık için yaşarlar.”

Yazının buradan sonraki kısmı “Brandon Stark” nickli üyemizin forum yazısından alıntıdır.

Gece Nöbetçileri

Gece Gözcüleri, Yedi Krallığın kuzey sınırındaki Duvar’ı korumak, tutmak ve takviye etmek için kurulmuş askeri bir düzendir. Duvarın kuzeyinde yer alan şeylerden krallıktaki insanları korurlar. Düzenin kurulması Diğerleri’nin geri püskürtüldüğü Kahramanlar Çağı’na kadar uzanır. Gece Gözcüleri’nin adamları sadece siyah giyer.

Tarih

Gece Gözcüleri, muhtemelen Yedi Krallıktaki en eski düzendir. Andal istilasını takip eden İlk İnsanların krallıklarının düşüşü ve Fetih Savaşları’ndan kurtulmuştur. Diğerleri’nin istilasının başladığı, bir kuşak süren ve Uzun Gece olarak adlandırılan dönemde yani 8000 yıl önce kurulmuştur. Diğerleri’nin Şafak Savaşı’nda Gece Gözcüleri tarafından mağlup edilmesine kadar, Westeros’un çoğu harap olmuştu. Bu tehdit geri sürüldükten sonra, Duvar, Diğerleri’nin geri dönme ihtimaline karşı Yedi Krallığı korumak için “İnşaacı” Brandon Stark tarafından inşa edilmiştir.

Ama Diğerleri geri dönmeyince 13. Lord Kumandan yozlaşarak kendini “Gece’nin Kralı” olarak isimlendirdi. Onun yerine, kralları tarafından liderlik edilen Yabanıllar’dan ya da onların sürekli akıncılarından çok sık saldırılar geldi. Azar azar Gece Gözcüleri gerçek misyonunu unuttu. Sadece Kuzey’de, özellikle Stark’lar eski günleri hatırlıyordu ama zaman geçtikçe Diğerleri çocukları korkutmak için kullanılan karanlık suretler haline geldi.

I. Aegon’un Westeros’u işgalinden önce, Gece Gözcüleri’nin Duvar’ın yüz fersahı boyunca 19 kalesi, 10000’den fazla zırhlı askeri vardı. Kara Kale’ye ise hepsi atıyla, hizmetçileri ve malzemeleri ile 5000 adam yerleşmişti. Kuzeyin soyluları Duvar’da hizmet etmeyi onur olarak görüyorlardı ve veraset sırasında olmayanlar Gözcüler’e katılmak için yemin ederdi. Bugün ise kullanımda olan sadece 3 kale ve 1000’den az adama sahiptir. Sadece bununla kalmamış artık Gece Gözcüleri köylülerin, borçluların, kaçak avcıların, tecavüzcülerin, hırsızların ve piçlerin katılımıyla ayakta durmaktadır. Gece Gözcüleri’nde yer alan şimdiki soylular ise ya savaşın yanlış tarafında savaşmışlardır ya da politik entrikalar sonucunda mevkisini kaybetmiştir.

Teşkilat

Gece Gözcüleri üç düzenden meydan gelmiştir: Kolcular, inşaatçılar ve kahyalar. Üçü düzen de Lord Kumandan’a tabiidir ve her biri kendi subayları tarafından yönetilir. Birinci kolcu, birinci inşaatçı ve birinci kahya, Lord Kumandan tarafından atanır.

Kolcular: Ana savaş gücünü oluşturur. Vahşi doğada hayatta kalmakta beceriklidirler ve izcilik ve devriye görevlerini yaparlar. Aktif olarak duvarı savunurlar ve dışarıda Gözcüler’in düşmanları ile yüzleşirler.

İnşaatçılar: Duvar’ın kalelerin ve malzemenin bakımından sorumludurlar. Duvarcılar, marangozlar, madenciler ve odunculardan oluşurlar.

Kahyalar: Üç düzenden en büyüğüdür. Günlük hayati hizmetleri yerine getirirler. Avlanırlar, çiftçilik yaparlar, atlara bakarlar, yakacak odun toplarlar, yemek pişirirler, giysi yaparlar, silahlara bakarlar ve Gece Gözcüleri için gerekli malzemeleri satın almak için ticareti yürütürler. Diğer üyeler gibi savaşa hazır olmalıdırlar ve temel muharebe eğitimi alırlar. Kahyaların arasındaki hesap yapabilen, okuyabilen ya da yazabilenlere özel bir görev verilebilir. Kahyalar ayrıca Gözcülerin yüksek subaylarına hizmetkar ya da silahtar olabilir.

Liderlik

Gece Gözcüleri’nin Lord Kumandanı son yetkili kişidir ve tüm düzeni idare eder. Gece Gözcüleri’nden herhangi bir kişi Lord Kumandan seçilebilir. Bir Lord Kumandan ölene kadar hizmet eder. Öldüğünde ise Gözcüler’in üyeleri tarafından yeni biri seçilir. Genellikle bir kolcunun Lord Kumandan olarak seçilmesi güçlü bir olasılıktır.

Subayların büyük bir çoğunluğu ve Gözcüler’in liderliği Westeros toplumunun üst tabakasındaki adamlardan oluşur. Aristokratlık ya da şövalyelik ünvanı Gözcüler’de yüksek bir yer edinmeyi hemen hemen garanti eder. Bununla birlikte “Yarım El” Qhorin ve Blane gibi tecrübeli kolcular veya Deniz Tarafındaki Eastwatch kumandanı Cotter Pyke gibi alt tabakadan insanlar da yüksek pozisyonlara gelmişlerdir.

Gözcülere Katılma

Daha önce Duvar’da hizmet etme göreve bağlığın ve onurun göstergesiydi. Pek çok şövalye, onurlu adam ve soylu siyahları gönüllü olarak giyiyordu. Bugün ise Gece Gözcüleri cezadan kurtulmak için bir yol olarak görülmektedir. Gözden düşmüş soylular, piçler ve hatta soyluların istemedikleri yasal oğulları siyahları giyinmek için yüreklendirimektedir.

Gönüllü olarak gelenler eğitimlerinin her hangi bir zamanında ayrılmakta özgürdürler ama “siyahları giymiş” yemini etmiş hiç kimse ayrılamaz. Firar ölümle cezalandırılır. Yemini ettikten sonra, toprağa ya da çocuğa sahip olamazlar. Yeni bir yaşama başlamışlardır, önceki cezaları affedilmiş, eski bağlar koparılmıştır.

Gece Gözcüleri’nin adamları tamamen siyah giyinirler ve bu yüzden “kargalar” şeklinde lakap takılır. Ayrıca “siyah kardeşler” olarak da anılırlar.

Yemin

Acemiler “siyah giymeye” hazır hale geldiğinde, yeminlerini etmek zorundadırlar. Bu Yedilere inanıyorlarsa bir rahibin önünde ya da Eskilere inanıyorlarsa bir gönül ağacının önünde yapılır. Bir adamı Gece Gözcülerine bağlayan yemin şöyledir:

Gece çöker ve şimdi benim nöbetim başlar. Bu ölümüme kadar sona ermeyecek. Hiçbir eş almayacağım, hiçbir toprağa sahip olmayacağım, hiçbir çocuğa baba olmayacağım. Hiçbir taç giymeyeceğim ve hiçbir şan kazanmayacağım. Mevkimde yaşayacak ve öleceğim. Ben karanlıktaki kılıcım. Ben duvardaki gözcüyüm. Ben soğuğa karşı yanan ateşim, şafağı getiren ışığım, uyuyanları uyandıran narayım, krallıktakileri koruyan kalkanım. Bu gece ve gelen tüm gecelerde yaşamımı ve onurum Gece Gözcüleri’ne adıyorum.

Bir siyah kardeş öldüğünde şu cümle kullanılır: “Ve şimdi onun nöbeti sona erdi.”