Yedi İnancı Westeros’un ana dinidir ve Westeros sınırları dışında az da olsa ibadet edilir. İnanç krallığın güneyinde daha fazla etkilidir ve ibadet edilmediği yerler Boğulmuş Tanrıya inanılan Demir Adalar ve Eski Tanrıların hala güçlü olduğu Kuzeydir. Ancak her iki yerde de istisnalar vardır.

İnanışlar

Yedi Tanrılar
Tanrının Görüşleri

Görünüşler

İnancın temeli yedi farklı şekilde görünen tek bir tanrıya dayanır. Bunlar; Baba, Anne, Savaşçı, Bakire, Yaşlı Bilge, Demirci ve Yabancıdır. Her biri yaşamın veya yaratılışın bir tarafını simgeler. İlk altısına insanlar tarafından değişik amaçlar için dua edilir ancak Yabancıya insanlar dua etmez. Çünkü o ölümü temsil eder.

  1. Baba; adaleti,
  2. Anne; anneliği, doğurganlığı ve merhameti,
  3. Savaşçı; savaşta cesareti ve zaferi,
  4. Bakire; masumiyeti, namusu ve güzelliği,
  5. Yaşlı Bilge; bilgeliği,
  6. Demirci; el sanatlarını ve işçiliği,
  7. Yabancı; ölümü ve bilinmeyeni temsil eder.

Bu sebepten dolayı ismi genellikle Yedi Yüzlü Tanrı olarak da anılır. Halk arasında ise daha çok ‘’Tanrılar’’ şeklinde kullanılır. Ancak genel olarak birdeki yedi olarak bilinir.

Birdeki yedi inanışından dolayı yedi numarası din için kutsaldır. Bebekler doğduklarında yedi kutsal yağ ile yıkanırlar ve doğduktan yedi saat sonra isimlendirilirler. Ölümden sonra ise yedi cehennem olduğuna inanılır.

Dinin en önemli sembolü yedi köşeli yıldızdır. Diğer önemli sembol ise gökkuşağıdır. Gökkuşağı yaratmak için genellikle kristal prizmalar kullanılır ve bu şekilde tek tanrını yedi farklı şekilde görüldüğü alegorisi desteklenir. Tıpkı ışığın yedi farklı renge ayrılması gibi tanrıda insana yedi farklı şekilde görünür.

Yeni İnancı'nın Sembolü
Yedi İnancının sembolü:Yedi Köşeli Yıldız

Kutsal Kitaplar ve Dini Esaslar

İnanç tarafından vahşilik olarak görülen Eski Tanrıların tersine bu dinde bazı kutsal kitaplar ve karışık sosyal kurallar vardır. En önemli kitabı ‘’Yedi Köşeli Yıldız’’dır. Ensest, akraba katli ve piç çocuk sahibi olma Eski Tanrılarda olduğu gibi inançta da bazı olumsuzluklarla karşılanır. Mahkemeler genellikle dövüş ile yargılanma ile yapılır. Homoseksüelliği bir günah olarak kabul etmesinden dolayı Loras Tyrell ve Renly Baratheon gibi kişiler gerçek kimliklerini saklamak zorunda kalmışlardır. Aksi takdirde bazı sosyal kayıplara uğrarlar.

Dünya daki birçok diğer dinler gibi İnançta yer yer değişimlere uğramıştır. Örneğin Rhoynarlar Dorne’a geldikten sonra kendi inançlarını da getirdiler ancak daha sonra Yedi İnancını benimsediler. İnanca geçmelerine rağmen kendi eski dinlerini unutamadılar ve İnançtan uymak istemedikleri kurallara uymadılar veya sert bir şekilde uygulamadılar. Bu yüzden şu ana Dorne da İnancın tersi bir şekilde Homoseksüellik veya Biseksüellik hoş karşılanır. Piç çocuk sahibi olmak normal karşılanır hatta Dorne da birçok piç çocuk kendi öz soylu ailesi ile birlikte yaşar. Ayrıca Dorne da piç çocuklara verilen ‘’Kum’’ soyadı kalıcı değildir ve istenirse başka soyadları alınabilir.

İbadetler

Septonlar ve Septalar

Ayrımsız kadın ve erkekler İnancın rahipleri olabilirler. Erkek rahipler Septon, kadınlar ise Septa olarak bilinirler. İnanç En Dindarlar olarak da bilinen bir konsey tarafından yönetilir. Konseyin başındaki Yüksek Septon Kralın Şehrindeki Yüce Baelor Septine yerleşmiştir ve genellikle erkektir.

Ayrı bir kol olan ve sadece Yabancıt-ya hizmet eden Sessiz Kardeşler ise sadece kadınlardan oluşur ve cesedi giydirmek ve cenazeye hazırlamak onların görevidir.

Septler ve Septriler

İnancın ibadethaneleri Sept adıyla anılır ve yedi köşelidir. Her köşe bir görünüşe adanmıştır. Yedi’ye inananlar grup halinde septlerde toplanır ve Yedi’ye yakarmak için ilahiler söylerler. Az da olsa manastırlar vardır ve bunlara Septri denir. Buralarda genellikle septonlar ve septalar eğitilir. Ayrıca Yalvaran Kardeşlerde yedi krallığı dolaşıp Septi olmayan köylerde vaaz verirler.

Yüce Baelor Septi
Yüce Baelor Septi

Kitaplarda

İnanç, Westeros‘a Andallar tarafından getirilmiştir. Efsaneye göre Andalos Dağlarında yaşayan halk Tanrıyı burda görmüş ve onun öğüdü üzerine batıya doğru harekete geçmiştir. Yüzyıllar boyunca İlk İnsanlarla savaşan halk, Kuzey hariç her yerde dini yaymışlardır. Aegon, fetih sonrasında İnancı benimsemiştir. Ancak oğlu Maegor, İnanç tarafından başlatılan isyanı kanlı bir şekilde bastırmış ve bundan sonra İnanç tahta hep sadık kalmıştır.

Çeviri: Rhaegar Targaryen