Andallar, 7.000 yıl önce Westeros‘u işgal eden bir halk. Bağımsız kalan Kuzey haricinde kıtanın tamamını fetheden Andallar, geldikleri yer olan Essos’tan şövalyelik, demir silahlar ve zırh getirdiler. Kıtadaki Andal yoğunluğu hala İlk İnsanların kanını taşıyan Kuzey ve Rhoynar göçmenlerinin Andalların önüne geçtiği Dorne harici her yerde fazladır.

Andal istalası hakkında bir video:

Kitaplarda Andallar

Kitaplarda, Andallar aslında Özgür Şehir Pentos‘un doğusunda bulunan Andalos Tepelerinden gelmişlerdir. Söylentiye göre Tanrı Andallara Yedi farklı yüzle görünmüş ve onlara eğer batıya ilerlerlerse orada büyük devletler kuracaklarını söylemiş. İlk gelen Andallar bu işi Yedi adına yaptıklarını söyleyip haklılığını inkar edenleri yok etmiş ve İlk insanların medeniyetine son vermiştir. Andal kanı en fazla Arryn Vadisinde saf kalmıştır çünkü Andal gemileri burada karaya çıkmıştır. Kuzeyde bile Andalların konuştuğu ortak dil ve alfabe İlk İnsanların dillerini ve alfabesini yok etmiştir