R’hllor, Işığın Lordu, Ateşin Kalbi, Gölgelerin ve Alevin Tanrısı olarak da bilinir. Essos’ta önde gelen tanrıdır ama Westeros’ta da birkaç tane takipçisi vardır. Westeros’ta çoğunlukla Kırmızı Tanrı olarak bilinir. Sembolü ateşli kalptir.

İnanışlar

Dinin temeli dualistiktir, dünya iki şekilde görünür. Rh’llor; ışığın, ateşin ve hayatın tanrısı iken onun tam zıttı “Adı asla konuşulmaması gereken tanrı”* soğuğun ve ölümün tanrısıdır. Onlar dünyanın kaderi üzerine sonsuz bir mücadele içindedir.

Asshai’nin belirttiği bir kehanete göre bu mücadele ancak Azor Ahai’nin mesih figüründe ışıkgetiren adlı ateşli kılıcını, Kahramanların Kırmızı Kılıcı’nı çağırdığında ve kayanın ejdarhaları yükseldiğinde bitecektir.

Rahipler

Bu tanrının rahiplerine “Kırmızı Rahipler” denir .Bol, kızıl elbiseler giyerler. Kırmızı rahipler erkek ya da kadın olabilir. Doğuda R’hllor’un dininin yaygın olduğu kanaatindedirler. Bazen çocuklar rahiplik için R’hllor’un tapınaklarına alınır. Ayrıca çocuklar tapınağa köle olarakta alınır ve “Rh’llor’un Köleleri” olarak bilinirler. Ve daha sonradan Rahip & rahibe, fahişe ya da savaşçı olabilirler. Savaşcılar “Ateşten El”* adlı büyük tapınağı korumakla görevlidirler.

Braavos, Lys, Pentos, Volantis ve küçük bir tapınağın da Oldtown’da olduğunu biliniyor.

Kırmızı Rahibe Melisandre
Kırmızı Rahibelerden Melisandre

Ayinler

Kırmızı rahipler her akşam ateş ve şarkılarıyla, R’hllor’a şafağı geri getirmesi için dua ederler. Takipçileri genellikle gelecekten haber alabilmek için alevlerin içine bakalar. İnanışa göre R’hllor bazen dualara cevap vererek takipçilerine ölü getirmeleri için görüş ve yetenek verirmiş. Bazen kırmızı rahipler tarafından ayinlere kurbanlarda dahil edilir.

R’hllor dininde dövüş meydanlarında, dövüşecek kişi dövüşe başlamadan önce R’hllor’a güç vermesi için dua eder. “Gece karanlık ve dehşet dolu” (The night is dark and full of terrors) sözleri ortak dualardandır.

Işık Tanrısı Ayin

Tarih

R’hllor’un ibadetleri Essos kıtasında yaygındır ama Westeros‘ta rağbet görmemiştir. Dini Westeros’a yaymak için son çabaları kırmızı rahiplerden Thoros’u Kral Topraklarına göndererek alev takıntılı kral Aerys II‘yi bu dine çağırmaktı. Thoros’un bu büyülü ateş ile Aerys’i etkileyememesi sonucu bu girişim başarısız oldu.

Diğer büyü türleri gibi, R’hllor’un büyüsü de Targaryenlerin ejderhalarının ölümünden sonra neredeyse yok olmuştur ama doğuda ejdarhaların dönmesiyle, R’hllor’un rahiplerinin yetenekleri güçlendi. Rahip Thoros Myr tapınağında hizmete başladığında, bu güçler hakkında bir deneyimi yoktu. Nasıl olduysa, ejdarhalar döndüğünden beri bazı güçlere kavuşmuştur.

Bazı ifadelerin açıklamaları

Adı asla konuşulmaması gereken tanrı (Diğer Büyük/Great Other)
R’hllor dininde karanlığın, soğuğun ve ölümün tanrısıdır. Gerçek ismi asla konuşulmaz. Işığın Lordu R’hllor’un ebedi düşmanıdır.

R’hllor dininin takipçileri sadece iki tanrının olduğuna inanır. R’hllor ve Diğer Büyük dünyanın kaderi için sonsuz bir savaş içindedirler. Karanlığın,soğuğun ve ölümün bütün güçlerinin sadece Diğer Büyük’e hizmet ettiğine inanılır.

R’hllor’un Köleleri (Slaves of R’hllor)
R’hllor’un tapınaklarına hizmet etmesi için Özgür Şehirler‘den satın alınan kadın ya da erkeklerdir. Volantis’te bu kölelerin yanaklarına ve alınlarına R’hllor’un hizmetkarları olduklarının görünmesi için alev dövmesi yapılır. Bütün hizmetlilerin ya da kölelerin R’hllor olduğuna inanırlar. R’hllor’un Büyük Rahibi Benerro’nun bile birçok lakabı arasında R’hllor’un Kölesi de sayılıyor.

Köleler rahip, tapınak fahişesi, hizmetkar hatta Ateşten El’i korumak için savaşçılara katılabilir. Eğer bir R’hllor’un kölesi esir tüccarı tarafından yakalanırsa tapınak onları almak için fidye öder.

Ateşten El (Fiery Hand)
Özgür şehir Volantis’teki R’hllor’un Kırmızı Tapınığı’nın kutsal savaşçıları ve koruyucuları olarak da bilinirler. Ateşten El üyeleri R’hllor’un kölelerindendir ve turuncu elbiseler üzerinde süslü zırhlar giyerler. Mızrakları alev almış gibidir.
Sayıları tam olarak 1000’dir, ne fazla ne az. “Bu oluklardan çıkmak için yeni ateşler tutuştu” savaşçıların sözleridir.

Çeviri: Breassa