Brandon Stark bilinen adıyla Mimar Bran, Kahramanlar Çağı’nda yaşamış Stark Hanesinin bir üyesidir. (Belki de kurucusu.)

Mimar Bran
Brandon Stark

Diğer ad: Mimar Bran
Ünvan: Kuzeyin İlk Kralı
Hane: Stark Hanesi
Irk: İlk İnsanlar
Kültür: İlk İnsanlar

Duvar ve Kışyarı’nın (Winterfell) inşa edilmesi onun adına borçludur. Bazı hikayelerde bu yapılar için Devlerden yardım aldığı söylenir. O diğer ünlü yapımlarıyla da itibarının devamlılığını sağlamıştır, özellikle Storm’s End kalesiyle. Ayrıca kuzeyin ilk kralı olarak  kabul edilir.

Mimar Bran’ın Gece Bekçilerini desteklemek için Bran’ın Hediyesi adı altında Duvar’ın kuzeyinde 25 futbol sahası kadar bir araziyi Gece Bekçilerine verdiği söylenir fakat Ustalar o hediyenin Stark Hanesinden başka bir Bran tarafından verildiğini savunuyorlar.

Winterfell kuruluşlarının uzaktan görünüşü.
Winterfell kuruluşlarının uzaktan görünüşü.

 

Storm's End kalesinin resmedilişi.
Storm's End kalesinin resmedilişi.