Duvar’ın kuzeyindeki toprak bütününe ve Westeros’un en kuzey bölümüne Duvar’ın Ötesi denir.

Duvar'ın Ötesi haritası
Duvar’ın Ötesi’ni gösteren harita.

 

Coğrafya

Duvar’ın Ötesi’ndeki topraklar öncelikle vahşidir, yabanıldır ve henüz her yeri keşfedilmemiştir. İklimi sert ve şiddetlidir özellikle de Daimi Kış Toprakları’nda. Bölge Duvar’ın hemen kuzeyinden Haunted Ormanı’nın da dahil olduğu alanları kaplar. Duvar’dan başlayıp Thenn topraklarının en sonuna kadar. Gerçek yollar bilinmese de bazı yollar ve eski derelere “korucu yolları” denir ve bu yollar Gece Gözcüleri ile vahşiler kullanır.

Ormanlar, batıda büyük bir dağ kıyısı olan Frosfangs’e kadar ilerler. Frostfangs, kuzeyde kalan uzun yolları vardır ve oldukça soğuktur. Ancak, volkanik aktivitelerle ısınan, Duvar’ın kuzeyindeki en misafirperver yer olan, Frostfangs’in gizli vadiler içerdiği söylenir.

Frostfangs’in güney-batısında dağların arasında dar bir arazi ve Donmuş Kıyı olarak bilinen deni vardır ve orada eskiden özgür şehir olan Hardhome’un kalıntıları vardır. Duvar’ın ötesindeki bu alanlar, Kuzey’in en uzağı Daimi Kış Toprakları’nın içindedir. Ormanların bitişi ve keşfedilmemiş olan gerçek kutup bölgelerine yollar başlar. Ak Gezenler söylentilere göre Daimi Kış Toprakları’nın derinliklerinden gelir.

İnsanlar

Kendilerine Özgür Halk diyen ve Yedi Krallık tarafından Yabanıllar olarak bilinen insanlar yaşar. Duvar’ın Ötesi’nde süren sert soğuk yıllara karşın orada yaşayan Yabanıl sayısı oldukça şaşırtıcıdır. Yabanıllar küçük köylere dağılmışlardır ve Duvar’ın Ötesi’nde kabileler halinde yaşarlar ve Haunted Ormanı’ndan Frostfangs’in gizlenmiş köylerine ve Thenn topraklarına kadar yerleşim alanları bulunur.

Bazı Yabanıllar vahşi ve ilkel akıncılardır ama diğer gruplarda küçük topluluklarda ve köylerde yaşar. Kuzey’in tarıma elverişli olmamasından dolayı Yabanılların çoğu avcıdır.