Andal istilası, Andallar tarafından Essos’tan Westeros’a yaptıkları göçten meydana çıkmıştır. Bu olay Aegon’un karaya ayak basışından önce 6000 – 4000 yılları arasında gerçekleşmiştir. Andalların göçü genel olarak savaş içinde gerçekleşmiştir. İlk Adamlar’ın eski krallığı yok edilmiş ve Ormanın Çocukları kuzey’e itilmiştir. Bazen Andallar ile İlk Adamlar arasında, Hightower Hanesi’nde olduğu gibi barış dolu evliliklerde olmuştur.

Andal istilasının resmedilişi
Andal istilasının resmedilişi

Yer: Westeros
Sonuç: Boğaz’ın tüm güneyinin işgali, İlk Adamların Kuzey’e sürülmesi, Ormanın Çocukları’nın gözden kayboluşu.
Taraflar: Andallar / İlk Adamlar, Crannoglar, Ormanın Çocukları
Önemli Komutanlar: Sör Artys Arryn / Kral Tristifer IV Mudd, Kral ristifer V Mudd, Griffin Kral, Dağ Kralı, Kış Kralları

İstila

İlk Adamlar’ın yerleşmesinin ve Ormanın Çocukları ile 4000 yıl boyunca uyum içinde yaşamalarının ardından Andallar ilk işgalcilerdi. Andallar, Essos kıtasından Andalos’un Tepeleri’nden geldiler. Andallar, çelikten silah ve vücutlarında kendi tanrılarının sembolü olan yedi noktalı yıldız taşıyan uzun boylu savaşçılardı. Ve sonunda tıpkı binlerce yıl önce İlk Adamlar’ın yaptığı gibi Westeros’a geldiler.

Parmaklar (Fingers), Andallar’ın ilk ayak bastığı ve İlk Adamlar’ın bugün Vadi olarak bilinen bölgesine yakın bir yerdir. Savaş Andallar ve İlk Adamlar arasında yüzlerce yıl sürdü ama sonunda Westeros’un güneyinde kalan altı krallığı düşürdüler. Sadece Kuzey’deki Kışın Kralları işgal edilemedi. Andallar, büyün yürek ağacı koruluklarını yaktılar ve Çocukları bulduklarında onları öldürdüler. İlk Adamlar’ın inanışlarını iğrenç buldular ve Güney’deki sayısız İlk Adam’ı katlettiler. Kendilerine ait büyük krallıkları oluşturdular ama bu süreç biraz yavaş oldu çünkü işgallerinden sonra yaklaşık 2000 yıl Demir Adaları genişlettiler.

Sonuçta, Andal kralları güçlerini birleştirdiler ve Mudd Hanesi’nin bastırılmasıyla Andallar Kuzey’i istila etmesi mümkün oldu. Nedense her saldırıda Boğaz’(Neck)daki Crannoglar (Crannogmen) ya da Moat Cailin surları tarafından geriye itildi. Sonunda Andallar direnmekten vazgeçti ve Kuzey’in barış içinde yaşamasına izin verdi. Yine de binlerce Andal, kanlı başarıları ve hanedan evlilikleri yoluyla Kuzey’e girebildi.

Sonuçlar

İstilanın ana sonucu, Çocuklar’ın Westeros’u terk etmesi ve yavaşça nesiller boyunca kaybolmasıdır. Andal İstilası sırasında ve sonrasında Westeros’un güneyinde beş krallık oluşturuldu. Bunlar; Tepe(Arryn Tepesi), Kaya Krallığı, Reach Krallığı, Demir Adalar Krallığı, Nehir Krallığı ve Fırtına Toprakları Krallığı’dır. Bu arada Dorne savaş halindeki devletler için konfederasyon bir yer olarak rol oynadı.

Andallar, İlk Adamlar’dan önce sadece semboller olarak bilinen yazı yazmayı öğretti. Ayrıca Westeros’a Yedi İnancı’nı da öğrettiler. Ve krallıklarına bu inancı kök saldılar. Boğaz (Neck)’da ki Eski Tanrılar inancı büyük ölçüde azaldı ( Demir Adalar bu konuda büyük bir istisnadır. Boğulmuş Tanrı inancı aslında Andallar’ın işgali sonrasında kabul edilmiştir). Ayrıca demirden silahları da tanıttılar, savaşlarda at kullanmayı ve şövalyelik sistemini de Andallar getirmiştir.