Demir adamlar Westeros’un batı kıyısında bulunan Demir Adaların yerlileridir. Demir adamlar denizin vahşi insanlarıdır ve denizdeki üstünlükleri sayesinde bir zamanlar rakipsizdiler, baskınları onların karanlık mirasıdır, kuzeyin iç bölgelerini yağmaladılar ve güney bölgeleri de onlara verilirdi, bugüne kadar da “denizlerin dehşeti” gibi korkutucu bir üne sahiptiler. Demir doğumlu kadınlar da erkekler gibi dövüşebilir, uzun gemilerin mürettebatında yer alabilir ve kendi gemilerinin kaptanı olabilirler. Bir adamın arzusunu denizin verdiği söylenir. Demir Adalarda doğan gayrimeşru çocuklara Pyke soy ismi verilmektedir.

Demir Adamlar'ın Donanması
Rene Aigner tarafından resmedilen Demir adamlar ve Demir Donanması.

Tarih

Demir Adalar binlerce yıl önce İlk İnsanlar tarafından iskan edilmiştir. Westeros’un geri kalanından kendilerini soyutlayarak, Orman’ın Eski Tanrılarına ibadet etmeyi sürdürmemiş yerine Boğulmuş Tanrı ve Seastone Chair’e dayanarak kendi dinlerini oluşturmuşlardır. Andallar Westeros’u istila ettiği zaman Demir Adalarıda fethetti ve yerlilerle iç içe yaşadılar. Birkaç yerli Yedi İnanışına tapmaya başladı, bu inanış tam olarak tutunamayınca Boğulmuş Tanrı’ya tapmaya devam ettiler.

Hoare hanesinin yönetimi altında demir adamlar yaklaşık dört asır önce güçlerinin doruk noktasına ulaştı. Nehir toprakları ve Westeros’un batı kıyılarının çoğunluğunda hakimiyet sağladı. Fetih Savaşından sonra demir adamlar kendi adalarına geri çekildi. Nehir topraklarında hüküm süren son Demir Kralı Kara Harren ve kalesi Harrenhal, ejderha ateşiyle yok edildi. Demir adamlar Yedi Krallığa bağlı kaldılar ve yaklaşık 300 yıl krallarla barışık yaşadılar, ta ki Robert’in İsyanından 9 yıl sonra eski geleneklerini geri getirmek için isyan girişiminde bulunana kadar.

Eski Gelenekler

Eski gelenekler halen büyük ölçüde Demir Adalarda kabul görür. Eski gelenekler, akınlara dayalı bir kültürün değerlerini taşıyarak hatırlanır. Bir adamın değeri öncelikle akıncı yeteneklerine göre değerlendirilir ve takı takması, para ile aksesuar alması küçümsenir.

Demir adamlar aynı zamanda baskınlar sırasında tutsaklar alırdı. Kadınlar yatak ısıtıcısı olması için esir alınırdı; bir adamın birden fazla “tuz karısı” olabilir fakat sadece gerçek demir doğumlu kadınlar “kaya karısı” olabilirlerdi.

Din

Ana konu: Boğulmuş Tanrı

Boğulmuş Tanrı’nın demir adamları krallıkları ele geçirmek,isimlerini kan ve ateş şarkılarında söyletmek,yağmalamak ve tecavüz etmek için yarattığı söylenir.Yeni doğmuş bebekler doğumundan hemen sonra “kısaca boğulur”,tuzlu suya sokulur ya da meshedilir. Bu tanrının ayinlerinin bir parçası olduğu içi yapılır,ancak deniz onların vücutlarına işledikten sonra, öldüklerinde Boğulmuş Tanrının salonlarını bulabilirler.

Ordu

Hızlı sığ ahşap uzun gemileri, Westeros kıyılarında ve denizden uzak olan nehir ve akarsulara baskınlar düzenlemeye izin verir. En son yaptıkları büyük baskın ve yağmalamanın üstünden 300 yıl geçmesine rağmen hala hatırlanır. Hemen hemen her evde en az bir uzun gemi vardır.

Boğulmaktan korkmayan deniz ustaları alışılmışın dışında daha ağır zırhlar giyinirler. Savaş sırasında düşman gemilerine geçmeyi denerler ve mürettebatı katlederler, karada da yerel güçler toplanmadan hemen hızlı ve çarpıcı hareket ederek toprakları kendi topraklarına katarlar.

Victarion Greyjoy komutasındaki kudretli Demir Donanması Yedi Krallığın herhangi bir yerinde üretilen en büyük savaş gemilerine karşı durabilir.

Gelenekler

Demir adamlar başka bir demir adamın kanını dökmemelidir.
Parmak dansı, demir adamlar arasında oynanan yaygın ve tehlikeli bir oyundur.