Başka bir canlının zihnine girip onu kontrol edebilen canlıya warg veya derideğiştiren denir. Eğer canlı ile arsında özel bir bağ varsa bunu yapmak daha kolaydır. Derideğiştirene veya canlıya olan her türlü etki, iki canlıyı da etkiler. İnsanların zihnine girmek mümkün olsa da şu ana kadar sadece bir kez yapılmıştır. Zaten, yapılan insanın zihnide zayıftı.

Eğitilmemiş bir warg, uyurken kazara bir hayvanın zihnine girebilir. Bu özellikle arada bir bağ varsa gerçekleşir. Eğer bir hayvan, warg tarafından kontrol edilirken öldürülürse, bu ağır bir travmaya yol açar. Eğer bir warg hayvan ile etkileşimdeyken öldürülürse veya ölürse, bir parçası hayvanın içinde yaşamaya devam eder. Efsanelere göre en yüce Warglar, Yeşilgörenlerdi ve her türlü yaratıkla etkileşime girebiliyorlardı. Her bin kişiden biri warg, her bin wargdan sadece biri Yeşilgören oluyordu.

Game of Thrones Board Game’den Bir Kart

Hoggon(Yüce bir Warg)’a Göre Yaratıkların Doğası

 • Köpekler ile bağ kurmak kolaydır. Bu yüzden kolaylıkla etkileşime girilebilir.
 • Kurtlar daha zordur. Ancak bir kez etkileşirse daha sonra asla unutulmaz. Derideğiştirme sırasında başka bir kurtla arkadaş olabilir. Ancak onu evcilleştiremez.
 • Kuşlar çok caziptir. Etkileşimden bir süre sonra dünyevi olayları unutup sadece uçmak istenebilir.
 • Kediler vahşidir ve kolayca kontrol edilemezler. Zorlamayla etkileşime girilebilir.
 • Elkler ve geyikler daha da zordur. En cesur adamlar bile korkabilir.
Deri Değiştirme Resmediliş

Haggon Tarafından Yasaklanmış Davranışlar

 • İnsan eti yemek.
 • Bir kurt iken başka bir kurt ile çiftleşmek.
 • Başka bir insan ile etkileşmek en iğrenç davranış olarak kabul edilir.

İkinci Hayat

Bir Warg başka bir vücuttayken birçok ölüm yaşayabilir. Ama eğer insan vücudu ölürse, gerçek ölüm gelmiş olur ve ruhu kontrol ettiği canlıda yaşamaya devam eder. Bu böyle yıllarca devam edebilir, ta ki hatıraları tamamen silinene ve yaratığın kendisi olana kadar.

Yazının buradan sonraki kısmı dizinin ilerleyen bölümleri için spoiler içerebilir.

Jon ve Hayalet
Jon ve Hayalet

Bilinen Derideğiştirenler

Stark Çocukları: Bran, Jon ve Arya’nın derideğiştiren oldukları bilinmektedir. Her biri kendi ulu kurdunun gözlerinden görebilmekte ve az da olsa onları kontrol edebilmektedir.

Yabanıllar:

 • Orell, kontrol ettiği kartal aracılığıyla keşif yapar.
 • Varamyr Altıderi, söylentilere göre Sur’un güneyinde yaşayanların gördüğü en yüce derideğiştiren. Üç kurt, bir kar ayısı ve bir gölge kedisini kontrol edebilir. Orell öldükten sonra onun kartalını da himayesine almıştır.
 • Haggon, Varamyr’in hocasıdır.
 • Borroq, bir domuzu kontrol etmektedir.
 • Briar, bir gölge kedisini kontrol etmektedir.
 • Grisella, bir keçiyi kontrol edebilen yabanıl bir kadındır.