Dağ Klanları ilkel toplumlardır ve farklı güç ve büyüklükte kabilelere bölünmüşlerdir. Arryn Vadisi’ndeki Ay Dağları’nda yaşarlar.

Yazı henüz 2. sezonu izlememiş veya ikinci kitabı okumamış olanlar için ufak çapta spoiler bilgiler içerir.

Vadinin Dağ Klanları

Kültür

Dağ Klanları, Ay Dağları’nda; Kartal Yuvası’nın egemenliğini reddetmiş ve Yedi Krallık’ın geri kalanı ile krallığın feodal yapısından bağımsız halde yaşarlar. Westeros’tan farklı kültürel özelliklere sahiptirler.

Fakirdirler ve silahları ile zırhları zayıftır. Köylere, küçük seyahat gruplarına hatta iyi korunmazsa Kartal Yuvası Lordu’na dahi saldırabilirler ve geçimlerini yağmadan sağlarlar. Yağmalarda bulabildikleri tüm silahları, zırhları ve köylerden de tahılları alırlar. Evli veya bekâr farketmeden tüm kadınları da yağmadan sonra kaçırırlar. Yağmacılar, dar dağ patikalarında da gidebilen küçük atlara binerler.

Klanlar

Dağ Klanları, arlarında sık sık kan davaları çıkan farklı güçte kabilelerden oluşmuştur. Ancak klanlar yağmalarda dâhil bazı olaylarda birlikte hareket eder ve bazı klanlar arasında güçlü bağlar vardır. Klanlar arasındaki çatışmalar sıkça kan parası ödenerek çözülür.

Taht Oyunları’nın başında, klanların tümünde en az 3.000 savaşçı vardı fakat klanlar yüzyıllardır bir tehdit olarak görülmemişti. Kartal Yuvası Lordu Jon Arryn’in ölümünden beri daha aktif hale gelmişlerdir.

Kara Kulaklar

Kara Kulaklar, tepe klanlarından biridir ve isimlerini mahkûmlarının kulaklarını bir cesaret göstergesi olarak kesmelerinden alırlar. Cheyk kızı Chella tarafından yönetilirler. Kara Kulaklar, Ay Kardeşleri’yle yakın ilişki içerisindedirler.

Kara Kulaklar'dan Cheyk Kızı Chella
Kara Kulaklar’dan Cheyk Kızı Chella

Kara Kulaklar, Ay Dağları’nda Tyrion Lannister’a katılan klanlardandır. Stannis’in şehre saldırısından önce ordusunu taciz etmek için Tyrion’un Kral Ormanı’na gönderdiği klanlardan biridirler. Karasu Savaşı’ndan sonra Chella ve kabilesi Kral Toprakları’na dönmüştür. Ancak şehir halkı tarafından alay edilmiş ve şehirden kovulmuşlardır.

Yanık Adamlar

Yanık Adamlar, tepe klanlarından biridir ve isimlerini yetişkinlik seremonisinde vücutlarının bir kısmını yakmalarından almışlardır. Kabile üyeleri genellikle parmak veya meme başlarını yakarlar. Yakılan uzuv ne kadar önemliyse, kişinin prestiji de o kadar fazla olur. Bu yüzden diğer klanlar Yanık Adamlar’dan korkarlar. Şeflerine “Kırmızı El” derler.
Yanık Adamlar, Allys Arryn ve Ser Elys Waynwood’un son kızını bir Bracken ile evlenmek için Taş Çit’e seyahat ederken kaçırmışlardır.

Timett oğlu Timett, kendi gözünü çıkarttıktan sonra kırmızı el seçilmiştir. Yanık Adamlar, Tyrion Lannister’ın silah ve zırh verme sözüne karşılık ona katılmışlardır. Stannis’in şehre saldırısından önce ordusunu taciz etmek için Tyrion’un Kral Ormanı’na gönderdiği klanlardan biridirler. Karasu Savaşı’ndan sonra, Yanık Adamlar alabildikleri tüm ganimeti alıp Ay Dağları’na geri dönmüşlerdir.

Yanık Adamlar'dan Timett
Yanık Adamlar’dan Timett

Süt Yılanları

Süt Yılanları tepe klanlarındandır ve Catelyn Tully’e Kartal Yuvası’na olan yolculuğu sırasında saldırmışlardır.

Ay Kardeşler

Ay Kardeşler, tepe klanlarındandır. Catelyn Tully’e Ay Dağları’ndaki seyahati sırasında saldırmışlardır. Ay Kardeşler, silah ve zırh sözüyle Tyrion Lannister’a katılan klanlardan biridir. Umar oğlu Ulf tarafından yönetilirler.

Ay Kardeşleri, Kara Kulaklar ile yakın ilişki içerisindedirler. Stannis’in şehre saldırısından önce ordusunu taciz etmek için Tyrion’un Kral Ormanı’na gönderdiği klanlardan biridirler.

Boyalı Köpekler

Boyalı Köpekler, tepe klanlarından biridir. Bu klan hakkında bilinen fazla bir bilgi bulunmamaktadır.

Sisin Oğulları

Sisin Oğulları, tepe klanlarından biridir. Bu klan hakkında bilinen fazla bir bilgi bulunmamaktadır.

Taş Kargalar

Taş Kargalar, tepe klanlarından biridir ve Shagga tarafından yönetilirler. Shagga’dan önce klan, Dolf tarafından yönetilirdi. Silahları diğer klanlara göre iyidir ancak Vadi’nin Şövalyeleri ile karşılaştırıldığında hiçtirler.

Dolf Oğlu Shagga
Dolf Oğlu Shagga

Shagga’nın başlarında olduğu bir grup Taş Karga, Tyrion Lannister ve Bronn ile Ay Dağları’nda karşılaşmış ve onları ölümle tehdit etmiştir. Ancak Tyrion onlara silah, zırh ve zafer vaat etmiştir. Grup Tyrion ile Kral Toprakları’na gitmiş ve Stannis’in ordusunu Kral Ormanı’nda taciz ederek şehrin savunmasına yardımcı olmuşlardır. Stannis’in öncülerini öldürmeleri sayesinde Lannister – Tyrell ordusunun gelişi gizlenmiş ve Stannis tuzağa düşürülmüştür. Karsu Savaşı’ndan sonra Shagga ve adamları Kral Ormanı’nda kalmıştır.