All the Black Stone of ASoIaF – THE SUDDEN STORM burada bulduğum hoş bir yazı olmuş. ASOIAF’taki tüm Siyah Taşlar hakkında derleme yapmış, buraya çevirmek istedim. 

Yağlı Siyah Taş, Kaynamış Siyah Taş ve Siyah Bazalt Taş diye üç ayrı Siyah Taş çeşidimiz var. Bildiğiniz üzere Kantaşı İmparatorunun da gökten düşmüş bir siyah taşa taptığı söylenir. Siyah taşlar genelde Valyria ile özdeşleşmiş olsa da ejderha çeliği kılıçları gibi bunlar da Valyria öncesinde kullanılmış görünen yapılardır.

Bu üçünden yapılmış siyah taşları tanıyalım. Daha sonra da tartışalım.

YAĞLI SİYAH TAŞLAR

Bu tür taşların diğer taşlardan farkı, hiçbir birleşme izi barındırmayan; bir nevi çamur ile şekil verip kurutulmuş havası veren taş türüdür. Genelde oymacılık şeklinde şekil verilirler. Muhtemelen yağlı olmasından kaynaklı kolay şekil almaktadır.

Deniz Taşı Tahtı

image1920×1080 247 KB

Lord Balon, devasa bir siyah yağlıtaş bloğundan deniz canavarı şeklinde oyulmuş Deniztaşı Tahtı’nda oturuyordu. Efsane, Demir Adaları’na gelen İlk İnsanlar’ın tahtı Eski Wyk kıyılarında bulduğunu anlatırdı.

Buz ve Ateşin Dünyası kitabında…

Theron’s rather inchoate manuscript Strange Stone postulates that both fortress and seat might be the work of a queer, misshapen race of half men sired by creatures of the salt seas upon human women. These Deep Ones , as he names them…

Üstad Theron’a göre hem Hightower temelindeki kale hem de bu taht, Derin Olanlar denen, denizde yaşayan yarı insan yarı balık bir çeşit yaratık türleri tarafında yapılmıştır.

Ve bir başkası efsaneler ve şarkılardan yola çıkarak tahtın, Günbatımı Denizinden gelen ziyaretçiler tarafından bırakıldığını ileri sürdü.

Maester Kirth in his collection of ironborn legends, Songs the Drowned Men Sing, has suggested that the chair was left by visitors from across the Sunset Sea …

Asshai

image1029×578 171 KB

Elissa Farman’dan öğrendik ki biri Günbatımı Denizinden yola çıkar ise Asshai’ye ulaşır ki bu şehir, yaşlı siyah taştan yapılmış bir liman kentidir. Aynı Deniztaşı Tahtı gibi. Burada hiçbir canlı hayvan vb. yaşamaz, nehirdeki balıklar bile yenmez. Yiyecek ve su, dışarıdan ithal edilir. Özetle burada yaşayan az bir nüfus varsa da gerçek manada yaşayan bir şehir olduğunu iddia etmek güçtür.

(Şahsi fikir olarak ölen bir daha ölmez sözünden de yola çıkarak, bu tahtın cidden buradan gelmiş olma ihtimali üzerinde durmaktayım. Zira Asshai, bana göre, R’hllor dinin çıkış yeri, merkezi; bu tipler ölümden nefret ediyor ve AA tarafında savaşırlar ise öldüklerinde yeniden dirileceklerine inanıyorlar ki Asshai insanlarının ateş wightı olduğu iddiasını unutmayın. Diğer yandan Demi Adalar’daki deniz ile alakalı ilahları ve Gri Kral efsanesi ki 1000 yıl yaşayan ve ölmeyen, bir deniz kızı ile evlenen -muhtemelen- bir wight var karşımızda. Ölen bir daha ölmez, ancak daha güçlü olur, sözü tam da ölüp dirilen birini anlatmıyor mu?)

Travelers tell us that the city is built entirely of black stone : halls, hovels, temples, palaces, streets, walls, bazaars, all. Some say as well that the stone of Asshai has a greasy, unpleasant feel to it …

Gezginlerin söylediklerine göre şehir, baştan aşağı siyah yağlı taştan inşa edilmiş.

Even the Asshai’i do not claim to know who built their city ; they will say only that a city has stood here since the world began and will stand here until it ends.

Şehrin kim tarafından inşa edildiğini kimse bilmiyor; Asshai’ye göre dünyanın başlangıcından beri vardı ve sonuna kadar olmaya devam edecek.

Eğer iddialar birleştirilir ise bu Derin Olanlar şehri inşa etmiş, olabilir. Şehirden büyük bir nehir(Ash) geçtiği için de su aracılığı ile bölgenin içine ulaşmaları zor olmaz.

(İyi de ne amaçla? Bunlar suda yaşıyor ise ne gerek duyacak? Belki melez olanları? Elissa’nın da bu konuda fikirleri vardı. Vadi’deki deniz kıyısında yaşayan Borrell Hanesi ve Manderly Hanesi’nin deniz ile yakınlığı ve iki hanenin de deniz kızı melezi olduğu iddiaları ki gariptir ikisi de obur bir hane; deniz insanlarının vb. insan eti yediği iddia edilir efsanelerde malum, bazılarında en azından… Bu da Gri Kral’ın bir ihtimal deniz insanı melezi olduğu; bu yüzden bir deniz kızını eş seçtiğini ve de bir ihtimal suda boğulup ölerek diriltme ayini yapıldığını ve wight’a dönüştüğünü gösterir? Euron’un ateşli kızımız Dany tarafında kendine yer edinmek istemesi belki de boşa değildir? Biz sürekli onu Ötekiler ile bağdaştırıyoruz ama bu adam Asshai’ye gitti; Valyria’ya gitti; bunların hepsi bağlantılı şeyler… )

Yeen

image1857×1000 574 KB

Deniz ve büyük bir nehir bağlantıları olan başka bir şehir. Burası da yağlı taşlardan yapılma gizemli ama ölümcül bir şehir.

Nymeria’nın kendisi, yüzyıl önce terk edilmiş bir Ghis kolonisinde, Zamettar’da kaldı. Geride kalanlar ise, nehrin üst tarafındaki, hortlaklar ve örümceklerle dolu Yeen harabesi içine yerleştiler.

Elissa’nın Sothoryos Hakkında Bilgiler başlığından alıntıladım.

Yeen kenti, her birinin yerinden oynatılması için en az bir düzine dil gerekecek kara taş bloklardan oluşturulmuştur. Bu harabe zamanın kendisinden bile eskidir ve binlerce yıldır terk edilmiş olmasına rağmen balta girmemiş orman şehre dokunmamistir.

Söylenenlere göre Nymeria bu şehirle ilgili “Öyle meşum bir şehir ki orman bile girmeye cesaret edememiş.” demiştir. Yeen’i yeniden inşa etme ve içine yerleşme çabaları daima dehşetle sonuçlanmıştır.

Yeen bir nevi ölüm kokan ve ormanın bile el sürmediği bir şehir görünümünde. Bu durumu Asshai’ye benzetebiliriz; bu şehir de yaşamı bir şekilde geri püskürtüyor.

Asshai Hakkında Bilgiler ‘dan alıntılıyorum.

Asshai’de kimse binek sürmez. Şehrin dışarısından getirilen hayvanlar kısa süre içinde ölür. Asshai’de çocuk bulunmaz. Nehirde yaşayan balıklar öyle bozuk şekillidir ki sadece aptallar ve gölge bağlayıcıları onları yiyebilir.

Kaplumbağa Taşı

image800×535 143 KB

Basilisk Adalarından birine ait olan Kaplumbağa Adasın’da bulunur.

Basilisk Adaları Hakkında Bilgiler ‘dan alıntı yapıyorum.

Kurbağa Adası’nda meşum bir kurbağa görünümünde, yağlı siyah taştan yapılma kadim bir put bulunur. Bu adanın sakinlerinin yüzlerindeki balığa benzeyen detaylar ve perdeli el ve ayakları yüzünden bu Kurbağa Taşı’nı yapan kişilerin soyundan geldiğine inanılır.

Derin Olanlar olarak tabir edilen kişilerin yaptığı iddia edilen Deniztaşı Tahtından sonra şimdi de bunu aynı kişilerin yaptığını iddia eden başka bir halk… Borrell hanesinin kimisinde perdeli eller olduğunu hatırlayalım. İnançları da Westeros’taki diğer insanların inançlarından çok farklı ama Demir adamlarınkine yakın/benzer…

The Qartheen pirate Xandarro Xhore was the first to raise his banner there, using the stones he found on Ax Isle to erect a grim black fort above his anchorage.

Geçmişte Qarthlı bir korsan, Ax adasına bir kale inşa etmek için bu adadan bulduğu siyah yağlı taşları kullanmış.

KAYNAMIŞ SİYAH TAŞ

Bunlar kullanmak ve şekillendirmek için ejderha ateşine gerek duyulmuştur. Bu taşlar, ejderha alevi ile eritilir ve kaynatılarak şekil verilir. Valyria lordları, bu taşları öyle bir işlerdi ki çelikten, granitten ve demirden daha sağlam olurdu.

Fakat aşağıda bahsedilecek olan yapılar, Valyria’dan önce yapılmıştır. Yani bu yöntemi öğrendikleri medeniyetten.

Hightower Temeli

image

Üstad Theron’un Derin Olanlar tarafından yapıldığını iddia ettiği ikinci yapı. Siyah kaynamış taştan yapılmıştır. Hightower’ın Savaş Adasın’daki kalesinin temellerini oluşturan bu siyah yapının kökleri ve yapılma amacı bilinmemektedir. Başka üstatlar, Labirentçiler tarafından yapıldığını iddia eder.

Bu kulenin temelleri, Valyria’nın tarzının dışında labirentlerden oluşmaktadır. Valyria olamayacağına göre ki ondan önce inşa edilmiş, labirent şeklinde olduğu için labirent inşaatçıları tarafından inşa edilmiş olma ihtimali yüksek görünüyor.

Benzer bir yapıya sahip Leng şehri var.

Leng Hakkında Bilgiler ‘dan alıntılıyorum.

Adanın balta girmemiş ormanlarında tuhaf harabeler bulunur. Bu şehirlerin söylentilere göre yeraltında geniş salonlara açılan sonsuz labirentleri ve dünyanın merkezine doğru ilerleyen merdivenleri vardır. Bu şehirleri kimin inşa ettiği bilinmemektedir.

Peki, bu labirentleri kim inşa etmiş Leng’in altına? Söylenenlere göre Eski Olanlar. Bunlar hala Leng’in altında yaşadığı iddia edilen eski ilahlardır. Aynı şekilde Lorath şehrinde de benzer yapılar vardır ve labirentçilerin dev kemikleri vardır. Efsaneye göre denizden gelen bir düşman tarafından yok edilmişlerdir; Derin Olanlar(deniz insanları vb.)

Yüksek Kule temeli için önemli olan ayrıntı; ejderha ateşine ihtiyaç duymasıdır. Demek ki burasını yapanlar, ejderhalara da binebilen kişilerdi. Eski Westeros efsanelerinde burada ejderhaların olduğu iddia edilir. (Bununla ilgili şeyler için; Şafak Çağı “İlk İnsanlar ve Valyrialılar” 1 )

Ejderhaların, Asshai’den ve Yeşim Deniz’indeki adalardan geldiğine inanılır.

Daha ilginç olanı yazarın, bu bölgeden çıkmış olması muhtemelen ejderhaların beslenebilmesi için iki ada ekledi; Marahai. Burası cennet adalar olarak kabul edilen, ortasında volkanları olan ikiz küçük ateş adası olan hilal şeklinde bir yerdir.

Sanırım ejderhaların orada takılması için gayet uygun bir yer ve elbette Leng adaları da hemen yakınında yer almakta. Bu yüzden muhtemeldir ki Eski Olanlar, Yüksek Kule’nin temellerini inşa etmiş olabilir mi? Tünellerden ve labirentlerden oluşan bir şehirde yaşıyorlar; yakınlarındaki bir adada ejderhaların yaşaması için gerekli ortam olduğu gibi efsanelerde de oradan çıktıkları iddia ediliyor. Kulenin temelleri için de ejderha alevi şart…

Beş Kaleler

image500×583 88.6 KB

Beş Kaleler ve Ötesi Hakkında Bilgiler ‘dan alıntılıyorum.

Beş Kaleler Altın İmparatorluk’un kuzeydoğu sınırında Kanayan Deniz ve Morn Dağları arasında bulunur. (Kanayan Deniz ve Morn Dağları aşılamaz bölgeler olarak kabul edilirler.) Altın İmparatorluk’tan bile eskidirler.

Efsanelere göre Muazzam Şafak İmparatorluğu zamanında Gecenin Aslanı ve onun iblislerini uzak tutmak için İnci İmparator tarafından dikilmiştir.

Elbette İnci İmp. zamanında bir tehdit olduğuna dair bir efsaneden bahsedilmez hatta teknik olarak Gece’nin Aslanı’nın torunu bu kişi. Tahminen sonuncu imparator tarafından yapılmış olabilir, Uzun Gece ve iblis meselesi onun zamanında peydah olmuştu.

Bu yapılar da Kule temeli gibi kaynamış siyah taştan yapılmıştır. Aynı şekilde Valyria öncesine denk gelmektedir.

Elbette insan şu soruyu soruyor; madem ejderhalara hükmeden ve böyle yapılar yapan bir medeniyet vardı, niye Valyria gibi onlar da fethetmeye kalkmadı toprakları?

Yaşlı Ghis ve ordusu, çevresindeki toprakları kolonileştirip ilerlemiş, komşu şehirleri kendi topraklarına katmıştır. Böylece bilinen ilk imparatorluk can bulmuş ve yüzyıllarca başat güç olarak hüküm sürmüştür.

Şafak İmparatorluğu da sözde çok büyük, gelişmiş, devasa bir imparatorluk idi ve tabii olarak her yeri fethetmesi beklenmeli ama yapmadı. Onun yerine Gris örneğinde olduğu gibi başkaları güç kazanınca yaptı. Bu biraz da gücü elinde bulunduranların niyetleri, politikaları. Leng gibi bazı medeniyetler dışa kapalı olmayı tercih ettiği görülür ise ki bu yapıların bazılarını buradaki Eski Olanların yaptığı doğru ise biraz daha anlaşılır olur, diye düşünüyorum.

SİYAH BAZALT TAŞ

Siyah Bazalt Taşlar, diğer siyah taşlar kadar eski ve gizemli olmadığı gibi onları inşa edenlerin kim oldukları bilinmektedir.

Moat Cailin

image800×354 88.6 KB

Burası muazzam siyah bazalt taşlardan İlk İnsanlar tarafından inşa edilmiştir.

Efsaneye göre Çocuklar Kulesi, ormanın çocuklarının, Batıdiyar topraklarını ikiye bölmek amacıyla suların çekicini çağırdığı yerdi.

Kara Liman

image800×445 166 KB

Blackhaven , home to House Dondarrion, with its forbidding black basalt walls and bottomless dry moat…

Donddarion Hanesinin kalesidir. Siyah bazalt taşlardan inşa edilmiştir.

Kayakayanaya

image
:smiley:

İlk okuduğumda Türkçe mi bu falan, dedim. 

Kale şehir olan bu bölgenin duvarları da aynı taştan (yanında başka taşlarla beraber) inşa edilmiştir.

:slight_smile:

Evet, yazının sonuna geldik. İnşallah beğendiniz. Bence tartışılacak çok konu var. 

Önemli Cevaplar

 1. Güzel bilgilendirici bir yazı.
  O sonuncusu nasil okunuyor ?? Kayaananananagsgsdyagstdhd

 2. Bu iki efsane aynı anda olabilir. Şu yarı balık yarı insanlar Günbatımı Denizi’nden gelen ziyaretçiler olabilir. Ayrıca bu alıntı benim Su Wightları Üzerine Çıkarımlar yazıma bir kanıt daha oldu.

  Bu konuda sana katiliyorum. Bence de bu siyah taşlar yaşamı emiyor. Üstelik genelde ateş buyuleriyle ilişkili yerlerde bulunuyor. (Asshai, Volantis’deki Kara Duvar vs.) Bu benim “ateş buyuleri de en az buz büyüleri kadar sağlıksız” fikrime destek olusturuyor. Aslında bu konuyla ilgili daha farklı görüşlerim var ama @OtekilerAdamdir Sur ve Beş Kale karşılaştırması ile ilgili post attığında yorum olarak bahsetmeyi planlıyorum. Şimdi konu karışmasın.

  Benim deniz kızı teorisi benim sandigimdan daha temelliymiş. Yazın üniversite sınavım bittiğinde kitapları bu teoriyi aklımda tutarak tekrar okuyup o yazıyı revize edeceğim. Hiç dikkat etmedim o detaya.

  Bu adadan haberim yoktu. Fırsat olursa direkt bakacağım.

  Bu Hightower Hanesi incelenmesi gereken en önemli hanelerden. Dayne Hanesi gibi kökenleri bilinmiyor, Valyrialı değiller ama Valyria fenotipine uyuyorlar. Efsanelere göre hane zamanında ejderlorduydu. Hisar’in kontrolü onlarda. Baelor zamanından önce İnanc’in kontrolü de onlardaydi. Eskişehir en zengin ikinci şehir, Hightower insan eliyle yapılmış en yüksek yapı. Menzil’in en güçlü hanesi. Ve Leyton ve Malora yıllardır kulenin tepesinde haltlar karıştırıyor. (Yeterince övdüm sanırım.)

  Bunun iki sebebi olabilir: Çok güçlü ve tehlikeli bir komşu veya iç savaşlar. İmparatorluk’un tarihsel konumu sebebiyle her iki olasılığı da ateş ve buz buyulerine çekebiliriz.

  Emeğine sağlık. Evet tartışılacak çok konu var. Sadece Eski Olanlar ve Derin Olanlar üzerine bile ayrı tartismak gerekir. Bunlar bir tür tanrı mi, bir örgüt mü (Yüzsüz Adamlar gibi), yoksa bir çeşit halk mi? Bunun için TWOİAF’i incelemek gerekecek. Hatırladığım kadarıyla Eski Olanlar bir çeşit tanrı ama tam emin değilim.

 3. Ondan haber ettim sana zaten. :smiley:

  Taşlar yaşamı emiyor mu çok emin değilim, Hightower temeli ve ejderha kayası ve deniztaşı tahtı bir sorun yaratmıyor ama belki de bütün şehri bundan inşa etmek, sorun yaratıyor olabilir. Diğer yandan ben daha çok “büyü” kaynaklı bir sorun olduğunu düşünüyorum, ortaya karışık bir şey aslında.

  Seride ortaya çıkar mı bilmiyorum ama doğru olması ve görmek güzel olur.

  Bence ilk ejderha buradan gelme, ortam cidden uygun.

  Efsanelerde sanırım bunların bu yerde bir ejderha öldürdüğü söyleniyor, ejderha lordu olduğu değil.

  Şafak Çağı "İlk İnsanlar ve Valyrialılar" Yine kitapta yazdığına göre efsanelere göre ejderhalar bir kere Savaş Adası üstüne konakladılar; ta ki ilk Hightowerlar onların sonunu getirene kadar(millet bir tanesini zor öldürürken, bunlar nasıl becermiş acep?)

  Aslında yanlışım yoksa Şafak İmp. var olan ilk insan medeniyeti. En gelişmişi vs. Haliyle zaten yavaş yavaş büyüyor, genişliyor. Oldukça geniş topraklara sahip zaten. Fakat koloniler oluşturmaya başlamıştır sonunda diye düşünüyorum; İlk İnsanlar’a neden İlk İnsanlar deniyor? Bir milleti yok mu bunların? Şafak’ta yaşayan halklar daha bölünmüş insanlar değil ise bir nevi Babil kulesi hikayesi gibi bir olay yaşanana kadar tek dil ve tek millet olarak yaşamış ve sonra bir sebeple buradan uzaklaşmış ve Dorne kolundan Batıdiyar’a gelmişler ise onlara İLK İNSANLAR denmesi tabii diye düşünüyorum.

  Valyria da kendine Özgür Kale diyor? Koloniler kendilerine Özgür Şehirler diyor. Yabanıllar kendilerine Özgür Halk diyor. Çok fazla özgür ismi… Şafak’ın son dönemi tabiri caiz ise cehennem gibi idi, kan büyüleri, diriltme ayinleri, başlarında abuduk gubudik ne niyetli belli olmayan akraba katili bir kral, karısı kaplanmış falan yamyamlık bile var… Kesin milleti köleleştirmeye de başlamıştır. Kaçmış olmasınlar? Yani mantıken insanlar, bu kadar toplu göçü zaruri durumlarda yaparlar.

  Rica ederim. :slight_smile:

  Eski Olanlar sözde ilah imiş ama muhtemelen oldukça farklı bir halk/topluluk bunlar. Yer altında yaşamaya devam ettikleri söylenir. Tanrı-İmparatorlar bunlarla konuşmuş, danışmış etmiş falan diye anlatılır.

 4. Bence Euron her iki tarafla da iş karıştırıyor

Forumumuzda sen de tartışmaya katıl!  forum.gameofthronestr.com

6 kez daha cevap verilmiş

Katılımcılar